Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób Floori („Floori”, „my” lub „nas”) gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe odwiedzających naszą witrynę internetową („Witrynę”) i użytkowników naszych produktów i usług („Usługi”). Należy pamiętać, że głównym celem naszej Witryny i Usług jest umożliwienie przesyłania i przeglądania tekstur podłóg w rzeczywistości rozszerzonej. Kiedy niniejsza Polityka prywatności używa ogólnego terminu „informacje”, ma na celu odniesienie się do ogólnego wykorzystania informacji, a nie do konkretnych Informacji o Witrynie. Korzystając z Witryny, Usług, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych, w stosownych przypadkach, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

1. Dane osobowe, które zbieramy i jak je wykorzystujemy

Zasadniczo możesz odwiedzać Stronę bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych o sobie. Nie zbieramy danych osobowych od osób odwiedzających naszą Witrynę, jeśli osoba odwiedzająca Witrynę nie dostarczy nam tych informacji, jak określono w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli zażądasz otrzymywania informacji o firmie lub produkcie, lub zażądasz informacji o określonych Usługach lub przedstawisz komentarze na temat Usług, zostaniesz poproszony o podanie danych kontaktowych, abyśmy mogli zrealizować Twoją prośbę. Używamy tych informacji o witrynie, aby spełnić Twoje żądanie. Możemy również wykorzystać te Informacje o witrynie, aby przesłać Ci dodatkowe informacje o naszych Usługach w Witrynie, które mogą Cię zainteresować. Niektóre z Usług wymagają, abyś został zarejestrowanym użytkownikiem i utworzył konto użytkownika. Będzie to wymagało podania pewnych danych osobowych, które mogą obejmować (ale nie wyłącznie) Twoją (i jeśli rejestrujesz się w ramach naszego programu Floori for Business) nazwę Twojej firmy, adres e-mail, a także numer telefonu i dane adresowe.

2. Inne informacje, które zbieramy i jak je wykorzystujemy

Floori może również automatycznie zbierać i analizować Informacje o witrynie dotyczące ogólnego korzystania z Witryny, Usług. Możemy śledzić Twoje wzorce użytkowania, aby zobaczyć, jakie funkcje Witryny, Usługi, z których korzystasz, natężenie ruchu w Witrynie, częstotliwość odwiedzin, rodzaj i czas transakcji, typ przeglądarki, język przeglądarki, adres IP i system operacyjny oraz informacje statystyczne na temat w jaki sposób korzystasz z Usług. Gromadzimy, śledzimy i analizujemy takie Informacje Witryny tylko w sposób zbiorczy, który nie umożliwia osobistej identyfikacji użytkownika. Te zagregowane dane mogą być wykorzystywane, aby pomóc nam w prowadzeniu Witryny i Usług świadczonych na rzecz innych stron trzecich, aby umożliwić im lepsze zrozumienie działania Usług, ale takie informacje będą miały wyłącznie formę zbiorczą i nie będą zawierać danych umożliwiających identyfikację osoby. .

3. Dzieci

Uznajemy interesy dzieci związane z prywatnością i zachęcamy rodziców i opiekunów do aktywnego udziału w działaniach i zainteresowaniach ich dzieci w Internecie. Niniejsza Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 13 lat i staramy się nie gromadzić żadnych danych osobowych od dzieci poniżej 13. roku życia Floori kieruje swoje Usługi i tę Witrynę do osób dorosłych, a nie do dzieci poniżej 13 roku życia.

4. Ujawnianie informacji

Będziemy udostępniać informacje umożliwiające identyfikację użytkownika stronom trzecim tylko w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności. Obejmuje to między innymi udostępnianie Informacji o witrynie dostawcom usług, aby umożliwić im spełnienie Twoich żądań, oraz pracodawcy, jeśli jesteś zarejestrowany w programie Floori for Business jako pracownik. Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych stronom trzecim. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe: (a) jeśli jest to wymagane przez prawo, przepisy lub inny organ rządowy lub w inny sposób we współpracy z dochodzeniem prowadzonym przez organ rządowy, (b) w celu wyegzekwowania niniejszych Warunków użytkowania lub (c) w celu ochrony bezpieczeństwa Użytkowników naszej Witryny i naszych Usług. Ponadto możemy przekazać Twoje dane osobowe do podmiotu będącego następcą po fuzji, konsolidacji lub innej reorganizacji przedsiębiorstwa.

5. Zatrzymywanie danych

Przechowujemy Informacje o Witrynie i dane osobowe, które przetwarzamy w imieniu Użytkowników tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia Usług. Zachowamy i wykorzystamy te osobiste Informacje o Witrynie w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów z Użytkownikami i / lub przez okres wymagany przez przepisy obowiązujące w odpowiednich jurysdykcjach.

6. Aktualizowanie, poprawianie i usuwanie Twoich danych; Zrezygnuj

Jeśli uważasz, że Floori ma nieprawidłowe Informacje o Witrynie, które zostały dostarczone w ramach Usług, możesz skorzystać z Usług w celu poprawienia, zmiany lub usunięcia tych informacji. Możesz również skontaktować się z nami, wysyłając e-mail do naszego działu obsługi klienta na adres hello@ActumLab.com. Możemy zmieniać tylko Informacje, które zostały nam pierwotnie dostarczone. Od czasu do czasu możemy wysyłać Ci wiadomości e-mail o nowych lub zmodyfikowanych Usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania tych materiałów, możesz postępować zgodnie z procedurą rezygnacji z subskrypcji podaną w wiadomości e-mail.

7. Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. Floori stosuje środki proceduralne i technologiczne, aby chronić Twoje dane osobowe. Środki te mają na celu pomóc chronić dane osobowe przed utratą, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Możemy używać oprogramowania, szyfrowania w technologii Secure Socket Layer (SSL), ochrony hasłem, zapór ogniowych, wewnętrznych ograniczeń i innych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do twoich danych osobowych. Jednak Floori nie może zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nigdy nie będą w stanie pokonać tych środków lub wykorzystać Twoich danych osobowych do niewłaściwych celów. Dlatego należy mieć świadomość, że w przypadku dobrowolnego wyświetlania lub rozpowszechniania informacji umożliwiających identyfikację osoby informacje te mogą być gromadzone i wykorzystywane przez innych. Floori nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie informacji, które publikujesz lub w inny sposób udostępniasz publicznie.

8. Łącza do innych witryn internetowych

Witryna, Usługi mogą zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich lub zasobów niezwiązanych z nami i nad którymi nie mamy kontroli („Zewnętrzne witryny internetowe”). Takie linki nie stanowią poparcia przez Floori zewnętrznych witryn internetowych, treści w nich wyświetlanych ani osób lub podmiotów z nimi powiązanych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Floori udostępnia te łącza wyłącznie dla wygody i nie może odpowiadać za zawartość takich zewnętrznych witryn internetowych.

9. Istotne zmiany

Floori zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszej Polityki prywatności. Opublikujemy zmienioną Politykę prywatności w tej Witrynie. Zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Dalsze korzystanie z Witryny i / lub Usług będzie podlegać aktualnej Polityce prywatności.

10. Skontaktuj się z nami

Czekamy na Twoje uwagi lub pytania dotyczące naszej Polityki prywatności. Jeśli chcesz skontaktować się z Floori w sprawie niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres Hello@ActumLab.com