1. Wprowadzenie do Floori

Poniższe warunki regulują dostęp do tej witryny i korzystanie z niej. Uzyskując dostęp do tej witryny internetowej i korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie i zobowiązanie się do przestrzegania poniższych warunków użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności regulują relacje Floori z Tobą w związku z tą witryną. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych warunków, nie korzystaj z naszej strony internetowej.

Termin „Floori”, „nas” lub „my” odnosi się do właściciela strony internetowej. Termin „Ty” odnosi się do użytkownika lub osoby przeglądającej naszą witrynę internetową.

Dostawcą usług oprogramowania, jego właścicielem i operatorem jest:

Dla regionu EMEA: Actum Lab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000628928; z NIP 9571087594 i REGON 36502025000000,

Dla reszty świata: Actum Lab North America, Inc. z siedzibą pod adresem 8 Zielony STE A, Dover, DE 19901, Stany Zjednoczone, numer EIN / podatkowy: 37-1948955

zwana dalej „Usługodawcą” lub „Floori”.

Korzystanie z tej witryny podlega następującym warunkom użytkowania:

2. Warunki ogólne

2.1 Floori umożliwia użytkownikom publikowanie tekstur podłóg i wykorzystywanie ich do rozszerzonej rzeczywistości w aplikacji mobilnej Floori dostępnej w sklepie z aplikacjami, zarówno publicznym, jak i prywatnym.

2.2 Floori może w dowolnym momencie wprowadzać modyfikacje, zmiany i zmiany w witrynie internetowej, w tym w niniejszych warunkach, bez wcześniejszego powiadomienia. Jesteś odpowiedzialny za regularne przeglądanie niniejszych warunków. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej po wszelkich zmianach, modyfikacjach lub modyfikacjach oznacza akceptację takich modyfikacji lub zmian.

2.3 Floori może w dowolnym momencie zmodyfikować Produkty lub przerwać ich dostępność.

2.4 Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie usługi, telefonię, opłaty za dane i / lub inne opłaty i koszty związane z dostępem do produktów i korzystaniem z nich, a także za uzyskanie i utrzymanie całego telefonu, sprzętu komputerowego i innego sprzętu wymaganego do tego celu. dostęp i użytkowanie.

2.5 Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do Produktów, które wymagają uiszczenia opłaty, lub z nich korzystać, zgadzasz się uiścić tę opłatę oraz wszystkie podatki związane z takim dostępem lub używaniem i będziesz za nie odpowiedzialny. Jeśli podasz dane karty kredytowej w celu uiszczenia takich opłat, niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś upoważniony do dostarczenia takich informacji i niniejszym upoważniasz firmę do regularnego obciążania Twojej karty kredytowej w celu regulowania należnych opłat. O ile nie określono inaczej, wszystkie opłaty podane są w EUR. Jeśli Twoja metoda płatności się nie powiedzie lub Twoje konto jest zaległe, możemy pobrać należne opłaty za pomocą innych mechanizmów windykacyjnych. Może to obejmować pobieranie opłat za inne metody płatności zarejestrowane u nas i / lub korzystanie z usług agencji windykacyjnych i radcy prawnego. Możemy również zablokować dostęp do wszelkich Produktów w oczekiwaniu na uregulowanie wszelkich kwot należnych firmie.

2.6 Całe korzystanie, dostęp i inne działania związane z witryną i produktami muszą być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami, w tym bez ograniczeń prawami dotyczącymi praw autorskich i innych zastosowań własności intelektualnej, a także prywatności i tożsamości osobistej . W związku z korzystaniem z produktów i witryny nie wolno podawać nieprawidłowych lub świadomie fałszywych informacji; kopiować, rozpowszechniać, modyfikować, odtwarzać kodu źródłowego, niszczyć, niszczyć, okaleczać, hakować lub ingerować w produkty lub działanie witryny; oprawić lub osadzić witrynę lub produkty; podszywać się pod inną osobę lub uzyskiwać nieautoryzowany dostęp do konta innej osoby; wprowadzać jakichkolwiek wirusów, robaków, programów szpiegujących lub innego kodu komputerowego, pliku lub programu, który może lub ma na celu uszkodzenie lub przejęcie działania jakiegokolwiek sprzętu, oprogramowania lub sprzętu telekomunikacyjnego lub jakiegokolwiek innego aspektu produktów lub działania witryny; skrobać, pająk, używać robota lub innych zautomatyzowanych środków dostępu do produktów.

3. Zastrzeżenie

Floori to platforma umożliwiająca użytkownikom przesyłanie swoich podłóg i przeglądanie ich w technologii AR. Nie produkujemy ani nie sprzedajemy podłóg ani nie odpowiadamy za jakość i warunki zakupu. Nie ponosimy odpowiedzialności za spory, roszczenia, straty, obrażenia lub jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z postępowania instruktorów lub użytkowników lub mieć z nim związek, w tym między innymi poleganie użytkownika na jakichkolwiek informacjach dostarczonych przez instruktora.

Nie kontrolujemy przesyłanych treści (zgodnie z definicją poniżej) umieszczanych w witrynie i jako takie nie gwarantujemy w żaden sposób wiarygodności, aktualności, dokładności ani prawdziwości takich przesłanych treści. Rozumiesz również, że korzystanie z produktów może narazić Cię na przesłanie treści, które uważasz za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia. Floori nie ponosi odpowiedzialności za ukrywanie takich treści przed Tobą i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostęp do przesłanych treści lub korzystanie z nich.

Floori może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są kontrolowane przez Floori. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, praktyki ani dostępność takich witryn ani nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane korzystaniem z treści lub usług takich witryn.

4. Prywatność

Wszelkie dane osobowe przekazane w związku z korzystaniem z produktów lub witryny internetowej podlegają naszej Polityce prywatności.

5. Postępowanie

5.1 Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Produktów wyłącznie w celach zgodnych z prawem.

5.2 Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie wszelkich praw, zasad i przepisów odnoszących się do korzystania z produktów.

6. Dodatkowe warunki dla użytkowników

Jeśli jesteś użytkownikiem:

6.1 Przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na przestrzeganie informacji o cenach przed skorzystaniem z witryny.

6.2 Jeśli masz mniej niż 18 lat, przed korzystaniem z witryny uzyskałeś zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

6.3 Użytkownik nie będzie przesyłać, publikować ani w inny sposób przesyłać żadnych niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci, spamu, łańcuszków, piramid ani żadnych innych form nagabywania (komercyjnych lub innych) za pośrednictwem witryny lub produktów.

6.4 Nie będziesz publikować żadnych nieodpowiednich, obraźliwych, rasistowskich, nienawistnych, seksistowskich, pornograficznych, fałszywych, wprowadzających w błąd, naruszających prawa, zniesławiających lub zniesławiających treści.

7. Definicje

„Domena” – strona internetowa, na której można umieścić wizualizator Floori.

„Limit domen” – ograniczona liczba stron internetowych podłączonych do konta na stronie internetowej Floori, na których można umieścić wizualizator Floori.

„Produkty” – pojedyncze produkty dodane do konta Floori np. dywan lub panele w danym modelu i kolorze.

„Limit produktów” – ograniczona liczba produktów dodanych do konta Floori, zależna od wybranego planu cenowego.

„Sesja” –  przesłanie 1 (jednego) zdjęcia na serwer Floori lub wybór 1 (jednego) pomieszczenia z dostępnego katalogu pomieszczeń, przez użytkownika. Użytkownicy mogą zmienić nieograniczoną liczbę produktów w ramach jednej sesji.

„Generator CAD” – oprogramowanie pozwalające na tworzenie podłóg na podstawie tekstur wybranego koloru o podanych     wymiarach w formacie .obj, .gltf, .glb lub .dae.

„BIM” – (ang. Building Information Modeling) modelowanie informacji o budowaniu, czyli cyfrowy zapis właściwości obiektu.

„Floori Portal” – panel sterowania i zarządzania wizualizatorem Floori Studio.

„Floori Studio” – (poprzednio Floori Lite) wizualizator wnętrz bazujący na technologii rozszerzonej rzeczywistości.

„Floori PIM Cloud” – zewnętrzny systemem zarządzania informacją o produkcie, dokumentacji i plikach dystrybuowanych przez wszystkie kanały, służący do przechowywania i udostępniania danych o produktach i mediach partnerom.

8. Rejestracja w Floori

Aby korzystać z Floori, musisz się zarejestrować i uzyskać konto, nazwę użytkownika i hasło. Podczas rejestracji informacje, które nam przekazujesz podczas procesu rejestracji, pomogą nam w oferowaniu treści, obsłudze klienta i zarządzaniu siecią. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego konta, nazwy użytkownika i hasła oraz za wszelkie działania związane z Twoim kontem lub mające na nim miejsce. Oświadczasz i gwarantujesz, że informacje o Twoim koncie będą zawsze dokładne. Musisz powiadomić nas (a) natychmiast o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego konta i każdym innym naruszeniu bezpieczeństwa oraz (b) upewnić się, że opuścisz swoje konto po każdym użyciu produktów. Nie możemy i nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Ciebie powyższych wymagań lub w wyniku korzystania z Twojego konta, za Twoją wiedzą lub bez, przed powiadomieniem nas o nieautoryzowanym dostępie do Twojego konta. konto.

Nie możesz przenieść swojego konta na inną osobę i nie możesz w żadnym momencie korzystać z konta innej osoby bez zgody właściciela konta. W przypadkach, w których upoważniłeś lub zarejestrowałeś inną osobę, w tym osobę niepełnoletnią, do korzystania ze swojego konta, ponosisz pełną odpowiedzialność za (i) zachowanie takiego użytkownika w Internecie; (ii) kontrolowanie dostępu użytkownika do produktów i korzystania z nich; oraz (iii) konsekwencje wszelkich nadużyć.

9. Treść

Całe oprogramowanie, technologia, projekty, materiały, informacje, komunikacja, tekst, grafika, linki, grafika elektroniczna, animacje, ilustracje, dzieła sztuki, klipy audio, klipy wideo, zdjęcia, obrazy, recenzje, pomysły i inne dane lub materiały lub treści podlegające prawu autorskiemu , w tym ich wybór i układ, to „treść”. Tam, gdzie firma dostarcza treści związane z produktami, w tym między innymi oprogramowaniem, produktami i witryną, jest to „treść firmy”. Treść przesłana, przesłana lub opublikowana na stronie lub za pośrednictwem produktów przez użytkownika to „treść przesłana”. Treść pozostaje własnością osoby lub podmiotu ją dostarczającego (lub ich powiązanych i / lub zewnętrznych dostawców i dostawców) i jest chroniona, bez ograniczeń, na podstawie polskich i zagranicznych praw autorskich i innych praw własności intelektualnej. Niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz wszystkie licencje, prawa, zgody i zezwolenia niezbędne do udzielenia firmie praw określonych w niniejszych warunkach w odniesieniu do przesłanych przez Ciebie treści, a firma nie będzie musiała uzyskiwać żadnych licencji, praw, zgód , zezwoleń od osób trzecich lub dokonywania płatności na ich rzecz za jakiekolwiek wykorzystanie lub wykorzystanie przesłanych przez Ciebie treści zgodnie z niniejszymi warunkami lub ponoszą jakąkolwiek odpowiedzialność wobec Ciebie lub jakiejkolwiek innej strony w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania lub wykorzystania przesłanych przez Ciebie treści zgodnie z upoważnieniem wynikającym z niniejszych warunków.

Firma szanuje wszelkie prawa autorskie, prywatność, zniesławienie i inne prawa dotyczące treści i informacji i nie będzie tolerować naruszania tych praw. Niezależnie od powyższego firma nie sprawdza przesłanych treści, a wszelkie wykorzystanie przesłanych treści przez użytkownika odbywa się na własne ryzyko, a firma nie ponosi odpowiedzialności za takie wykorzystanie. W szczególności żadne przeglądanie, publikowanie lub pojawienie się przesłanych treści w witrynie lub za pośrednictwem produktów nie ma na celu działania jako poparcia lub oświadczenia, że wszelkie przesłane treści są wolne od naruszenia jakichkolwiek praw autorskich, prywatności lub innych praw lub będą odpowiadać konkretnemu celu, dokładności lub użyteczności. Jeśli uważasz, że przesłane przez Ciebie treści naruszają jakiekolwiek prawo lub regulacje, są niedokładne lub stwarzają jakiekolwiek ryzyko dla osoby trzeciej, Twoim obowiązkiem jest podjęcie takich kroków, które uznasz za konieczne w celu naprawienia sytuacji. Jeśli uważasz, że przesłana zawartość strony trzeciej lub jakiekolwiek treści firmowe naruszają jakiekolwiek prawa lub przepisy, w tym między innymi prawa autorskie, powinieneś natychmiast zgłosić to firmie Floori.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych warunkach, zachowują właściciele treści, a niniejsze warunki nie udzielają żadnych dorozumianych licencji

10. Licencje

Niniejszym udzielasz firmie niewyłącznego prawa i licencji na reprodukcję, dystrybucję, publiczne wykonywanie, oferowanie, wprowadzanie na rynek i inne wykorzystywanie i wykorzystywanie przesłanych treści w witrynie i za pośrednictwem produktów, a także udzielanie podlicencji użytkownikom do tych celów bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich. Niezależnie od powyższego masz prawo w dowolnym momencie usunąć całość lub część przesłanych przez siebie treści z witryny. Usunięcie przesłanych przez Ciebie treści spowoduje wygaśnięcie powyższej licencji i praw sześćdziesiąt (60) dni po usunięciu w celu nowych zastosowań, pod warunkiem jednak, że wszelkie prawa nadane Użytkownikom przed tym czasem będą nadal obowiązywały zgodnie z warunkami przyznanymi takim użytkownikom.

Firma niniejszym przyznaje Tobie (jako użytkownikowi) ograniczoną, niewyłączną, nieprzenoszalną licencję na dostęp i korzystanie z przesłanych treści i treści firmowych, za które uiściłeś wszystkie wymagane opłaty, wyłącznie do celów osobistych za pośrednictwem strony i produkty, zgodnie z niniejszymi warunkami i wszelkimi warunkami lub ograniczeniami związanymi z określonymi produktami. Wszelkie inne zastosowania są wyraźnie zabronione bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Nie możesz reprodukować, redystrybuować, przekazywać, przypisywać, sprzedawać, nadawać, wypożyczać, udostępniać, pożyczać, modyfikować, dostosowywać, edytować, tworzyć dzieł pochodnych, licencjonować lub w inny sposób przenosić lub wykorzystywać przesłanych treści lub treści firmowych, chyba że wyraźnie udzielimy Ci pozwolenie na to. Przesyłane treści i treści firmowe są licencjonowane, a nie sprzedawane.

11. Pozwolenie

Zgadzasz się, że możemy rejestrować całość lub część tekstur podłóg w celu kontroli jakości i dostarczania, marketingu, promocji, demonstracji lub obsługi witryny i produktów. Niniejszym udzielasz firmie zgody i zezwalasz na używanie swojego imienia i nazwiska, wizerunku, wizerunku lub głosu w związku z oferowaniem, dostarczaniem, marketingiem, promowaniem, demonstrowaniem i sprzedażą witryny, produktów, treści firmowych i przesłanych treści oraz zrzekasz się wszelkich praw prywatności, dobrego imienia lub jakichkolwiek innych praw o podobnym charakterze w związku z nimi.

12. Ceny

Ceny są zawsze dostępne do wyświetlenia na naszej stronie internetowej. Ceny mogą ulec zmianie po uprzednim powiadomieniu. Będziemy co miesiąc obciążać Twoją kartę kredytową wszystkimi należnymi kwotami. Jeśli Twoja karta kredytowa zostanie odrzucona, zgadzasz się zapłacić nam opłaty w ciągu trzydziestu (30) dni od powiadomienia od nas i zapłacić (według naszego uznania) opłatę za zwłokę w wysokości 1,5% miesięcznie lub maksymalną dozwoloną przez prawo, w zależności od tego, która z tych wartości jest większy.

13. Zwroty kosztów

Jeśli nie jesteś zadowolony z usługi i zażądasz zwrotu pieniędzy w ciągu piętnastu (15) dni od daty zapłaty za dostęp do platformy Floori, zapewnimy Ci pełny zwrot zapłaconej kwoty. Jeśli uważamy, że nadużywasz naszego zwrotu według naszego wyłącznego uznania, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Twojego konta oraz odmowy lub ograniczenia jakiegokolwiek i całego obecnego lub przyszłego korzystania z naszych produktów, bez żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie. Aby poprosić o zwrot pieniędzy, skontaktuj się z nami za pośrednictwem hello@floori.io

14. Znaki towarowe

Znaki towarowe, znaki usługowe i logo używane i wyświetlane na stronie, w produktach lub w jakichkolwiek treściach firmowych są naszymi zastrzeżonymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi lub naszych dostawców lub osób trzecich i są chronione zgodnie z polskimi i zagranicznymi przepisami dotyczącymi znaków towarowych. Wszelkie prawa są zastrzeżone i nie możesz zmieniać ani ukrywać znaków towarowych ani zamieszczać do nich linków bez naszej uprzedniej zgody.

15. Wyłączenie gwarancji

Produkty, witryna, zawartość firmy, przesłane treści i wszelkie inne materiały udostępnione w witrynie lub za jej pośrednictwem lub produkty są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, bez jakichkolwiek gwarancji, a firma niniejszym zrzeka się wszelkich takich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw, dokładności, braku błędów, przydatności treści lub dostępności.

16. Ograniczenie odpowiedzialności

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności na podstawie jakiejkolwiek teorii odpowiedzialności, w tym między innymi umowy, czynu niedozwolonego lub zaniedbania, za jakiekolwiek szkody pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe lub utracone korzyści. Całkowita odpowiedzialność firmy w ramach niniejszej Umowy jest ograniczona do kwot zapłaconych w związku z produktami, w ramach których powstała taka odpowiedzialność.

17. Odszkodowanie

Niniejszym zwalniasz, bronisz i unieszkodliwiasz firmę i jej podmioty stowarzyszone, kierownictwo, dyrektorów, agentów, partnerów, pracowników, licencjodawców, przedstawicieli i dostawców zewnętrznych od i przed wszystkimi stratami, wydatkami, odszkodowaniami, kosztami, roszczeniami i żądaniami, w tym uzasadnionymi honoraria prawników oraz związane z nimi koszty i wydatki, wynikające lub wynikające z naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji wynikających z niniejszej Umowy. Zastrzegamy sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli jakiejkolwiek sprawy w inny sposób podlegającej odszkodowaniu przez Ciebie, aw takim przypadku zgadzasz się w pełni współpracować z taką obroną i dochodzić wszelkich dostępnych środków obrony.

18. Rozwiązanie

Możemy natychmiast zakończyć korzystanie z produktów lub witryny bez powiadomienia w przypadku naruszenia przez Ciebie niniejszych warunków lub którejkolwiek z naszych obowiązujących zasad, które są okresowo publikowane w witrynie. W dowolnym momencie możemy zaprzestać oferowania dowolnego produktu lub treści. Możesz zakończyć korzystanie ze strony lub produktów w dowolnym momencie, zaprzestając do nich dostępu lub kontaktując się z nami pod adresem hello@floori.io. Nie mamy obowiązku przechowywania żadnych Twoich kont ani przesłanych treści przez okres dłuższy niż może to być wymagane przez obowiązujące prawo. Po rozwiązaniu umowy musisz zaprzestać korzystania ze strony, produktów i treści. Wszelkie nabyte prawa do płatności oraz wszelkie oświadczenia i gwarancje zachowują ważność po rozwiązaniu umowy.

19. Różne

Całość porozumienia. Niniejsze warunki i wszelkie zasady mające zastosowanie do użytkownika zamieszczone na stronie stanowią całość porozumienia między stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy i zastępują wszystkie wcześniejsze pisemne lub ustne umowy między stronami w odniesieniu do tego przedmiotu.

Rozdzielność postanowień. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za oddzielne od niniejszych warunków i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych warunków.

Zrzeczenie się. Od postanowienia niniejszych warunków można odstąpić wyłącznie na podstawie pisemnego dokumentu sporządzonego przez osobę uprawnioną do skorzystania z takiego postanowienia. Niewykonanie lub wyegzekwowanie przez firmę jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych warunków nie będzie stanowiło zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Ogłoszenie. Wszelkie zawiadomienia lub inne komunikaty, które mają być przekazane na podstawie niniejszej Umowy, będą miały formę pisemną i zostaną przekazane faksem, listem poleconym lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną.

Żadnej agencji. Żadne z postanowień niniejszych warunków nie może być interpretowane jako uczynienie którejkolwiek ze stron partnerem, wspólnym przedsięwzięciem, agentem, przedstawicielem prawnym, pracodawcą, wykonawcą lub pracownikiem drugiej strony. Ani Firma, ani żadna inna strona niniejszej umowy nie będzie mieć ani utrzymywać się przed jakąkolwiek osobą trzecią jako posiadającą jakiekolwiek uprawnienia do składania jakichkolwiek oświadczeń, oświadczeń lub zobowiązań jakiegokolwiek rodzaju, ani do podejmowania jakichkolwiek działań, które będą wiążące dla drugiej z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie lub upoważnionych na piśmie przez stronę, która ma być związana.

Niniejsze Warunki oraz korzystanie z Witryny i Produktów podlegają prawu materialnemu Polski bez odniesienia do jej wyboru lub konfliktu zasad prawnych.